Afaafa

name: 
Afaafa
meaning: 
virtuous
gender: 
female
origination from: 
Tanzania
name historie: 
Meaning of "Afaafa"Tanzanian nameIn Tanzanian, the name Afaafa means- virtuous. The name Afaafa orginated as an Tanzanian name. The name Afaafa is most often used as a girl name or female name.Tanzanian Name Meaning - virtuousOrigin - Tanza